More selected projects

A.023  Technical University of Białystok Library, Białystok

Competition project of the Technical University of Białystok Library building. To cooperation in competition we were invited by NOW Biuro Architektoniczne sp.z o.o.

A023_tamizo_architekci_architektura-biblioteka-bialystok-uniwersytet-projektowanie-tamizo-konkurs-01A023_tamizo_architekci_architektura-biblioteka-bialystok-uniwersytet-projektowanie-tamizo-konkurs-01
A023_tamizo_architekci_architektura-biblioteka-bialystok-uniwersytet-projektowanie-tamizo-konkurs-02A023_tamizo_architekci_architektura-biblioteka-bialystok-uniwersytet-projektowanie-tamizo-konkurs-02
A023_tamizo_architekci_architektura-biblioteka-bialystok-uniwersytet-projektowanie-tamizo-konkurs-03A023_tamizo_architekci_architektura-biblioteka-bialystok-uniwersytet-projektowanie-tamizo-konkurs-03
A023_tamizo_architekci_architektura-biblioteka-bialystok-uniwersytet-projektowanie-tamizo-konkurs-04A023_tamizo_architekci_architektura-biblioteka-bialystok-uniwersytet-projektowanie-tamizo-konkurs-04
A023_tamizo_architekci_architektura-biblioteka-bialystok-uniwersytet-projektowanie-tamizo-konkurs-05A023_tamizo_architekci_architektura-biblioteka-bialystok-uniwersytet-projektowanie-tamizo-konkurs-05
A023_tamizo_architekci_architektura-biblioteka-bialystok-uniwersytet-projektowanie-tamizo-konkurs-06A023_tamizo_architekci_architektura-biblioteka-bialystok-uniwersytet-projektowanie-tamizo-konkurs-06
A023_tamizo_architekci_architektura-biblioteka-bialystok-uniwersytet-projektowanie-tamizo-konkurs-07A023_tamizo_architekci_architektura-biblioteka-bialystok-uniwersytet-projektowanie-tamizo-konkurs-07
A023_tamizo_architekci_architektura-biblioteka-bialystok-uniwersytet-projektowanie-tamizo-konkurs-08A023_tamizo_architekci_architektura-biblioteka-bialystok-uniwersytet-projektowanie-tamizo-konkurs-08

CATEGORY:  PUBLIC BUILDING, LIBRARY      YEAR:  2008        AUTHORS: ANDRZEJ OWCZAREK (NOW), MATEUSZ KUO STOLARSKI (TAMIZO), ALEKSANDRA ZDZIECHOWSKA (TAMIZO), DARIUSZ EJBICH (NOW),    WOJCIECH JAKSA (TAMIZO). BARTOSZ MALINOWSKI (NOW). REMEK STRZELECKI (NOW), PIOTR WALERYSIAK(TAMIZO)

,